សូមស្វាគមន៍

ស្វែងរកព័ត៌មានថ្មីចុងក្រោយបំផុត

ជម្រើសផ្លូវ និងស្ថានីយបន្ថែមដែលត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ការសិក្សានៅក្នុង EIS ច្បាប់ព្រាង

ក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ជម្រើសផ្សេងទៀតរបស់គម្រោងក្នុងឆ្នាំ 2018/2019 យើងបានធ្វើការចូលរួម និងផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីកំណត់ជម្រើសផ្សេងទៀតសម្រាប់ការសិក្សាបន្ថែមនៅក្នុង EIS ច្បាប់ព្រាង។ ការងារនេះរួមបញ្ចូលការពិនិត្យមើលជម្រើសផ្សេងទៀតធៀបនឹងវិធានការផ្សេងៗ ដោយផ្អែកលើគោលគំនិតរចនាដំបូង។ ជម្រើសផ្សេងទៀតត្រូវបានបង្រួមតាមរយៈដំណើរការនេះ ដើម្បីសម្រួល និងពន្លឿនដល់ការរៀបចំផែនការសម្រាប់គម្រោងពង្រីកប្រព័ន្ធ។ ជាលទ្ធផល EIS ច្បាប់ព្រាង រួមមានស្ថានីយទោលនៅ Fife និងផ្លូវទោលនៅ South Federal Way/Milton។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក យើងបានបន្តការពិនិត្យមើលលើការរចនា និងការវាយតម្លៃបរិស្ថាន។ ជាលទ្ធផល យើងបានទទួលស្គាល់តម្រូវការក្នុងការណែនាំជម្រើសផ្សេងទៀតបន្ថែម។

នៅថ្ងៃទី 23 ខែមីនា ឆ្នាំ 2023 ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Sound Transit បានកំណត់ជម្រើសផ្លូវបន្ថែមជាមួយស្ថានីយដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុង South Federal Way និងជម្រើសស្ថានីយនៅ Fife សម្រាប់ការសិក្សានៅក្នុងរបាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថានច្បាប់ព្រាង។ ដើម្បីធ្វើឱ្យជម្រើសបន្ថែមទាំងនេះឈានដល់កម្រិតវាយតម្លៃដូចគ្នាទៅនឹងជម្រើសដែលមានស្រាប់របស់យើង យើងនឹងពន្យារពេលការបោះពុម្ពផ្សាយ EIS ច្បាប់ព្រាងរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ 2024។ បច្ចុប្បន្នភាពទាំងនេះប៉ះពាល់ដល់ការចាប់ផ្តើមសេវាកម្មសម្រាប់ផ្លូវរថភ្លើង Tacoma Dome ដែលឥឡូវនេះ យើងរំពឹងថានឹងចាប់បើកនៅឆ្នាំ 2035។

ការងារនៅតាមការដ្ឋានច្រើនទៀតកំពុងដំណើរការ

អ្នកប្រហែលជាចាប់ផ្តើមមើលឃើញក្រុមការងារធ្វើការវាស់វែងដី និងទឹកនៅតាមច្រករបៀងនៃគម្រោង ដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់អំពីលក្ខខណ្ឌ និងតំបន់ជុំវិញជម្រើសនៃគម្រោង។ ការងារនៅតាមការដ្ឋាននឹងបន្តពេញមួយដំណាក់កាលវាយតម្លៃបរិស្ថាននៃគម្រោង។ វាអាចរួមបញ្ចូលការត្រួតពិនិត្យសំឡេងរំខាន និងរំញ័រ ការកំណត់តំបន់ដីសើម ការវាយតម្លៃទីតាំងបរិស្ថាន និងសកម្មភាពជាច្រើនទៀត។


ការងារនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការបរិស្ថាន ដើម្បីយល់ច្បាស់អំពីលក្ខខណ្ឌដែលមានស្រាប់នៃជម្រើស TDLE និងបរិស្ថានជុំវិញនោះនៅក្នុង EIS ច្បាប់ព្រាង។

អាស្រ័យលើប្រភេទការងារដែលកំពុងធ្វើ អ្នកប្រហែលជាឃើញយើងទម្លាក់ខិត្តបណ្ណ ឬក្រុមការងារដែលមានអាវសុវត្ថិភាព ដែលដឹកនាំអ្នកទៅកាន់ប្រភពសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

ត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមឥឡូវនេះ?

ពិនិត្យមើល ទិដ្ឋភាពគម្រោងទូទៅ ឬចូលទៅកាន់ គេហទំព័ររបស់យើង សម្រាប់ព័ត៌មាន និងធនធានបន្ថែម។ ចុះឈ្មោះទទួលបាន ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតាមអ៊ីមែល សម្រាប់ព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទាំងអស់នៅពេលដែលកំណាត់ផ្លូវបន្ថែម Tacoma Dome Link មានការអភិវឌ្ឍ។

មានសំណួរ ឬចង់ធ្វើការណាត់ជួបសង្ខេបជាមួយសមាជិកក្រុមនៃគម្រោង?

ទាក់ទងមកកាន់យើងតាមរយៈ
អ៊ីមែលtdlink@soundtransit.org
ទូរសព្ទ206-398-5453

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃគម្រោង

ការពង្រីកផ្លូវរថភ្លើងធុនស្រាលក្នុងតំបន់ពី Federal Way ទៅ Tacoma

កំណាត់ផ្លូវបន្ថែម Tacoma Dome Link នឹងមានប្រវែងជិត 10 ម៉ាយល៍ទៅកាន់ប្រព័ន្ធរថភ្លើងធុនស្រាល ក្នុងតំបន់របស់យើងតាមរយៈផ្លូវដែកខ្ពស់ភាគច្រើនរវាង Federal Way និង Tacoma។ គម្រោងនេះរួមបញ្ចូលទាំងស្ថានីយរថភ្លើងធុនស្រាលថ្មីចំនួនបួននៅតំបន់ South Federal Way Fife East Tacoma/Portland Avenue និងតំបន់ Tacoma Dome។ ស្ថានីយទាំងនេះក៏នឹងផ្តល់ការតភ្ជាប់ទៅកាន់សេវាដឹកជញ្ជូនឆ្លងតំបន់ផ្សេងទៀតដូចជា Sounder S Line, Link T Line, ST Express, King County Metro, Pierce Transit, Intercity Transit និង Amtrak។

ផែនទីបង្ហាញពីគម្រោងកំណាត់ផ្លូវបន្ថែម Tacoma Dome Link។ ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមនៅក្នុងការពិពណ៌នាវែងខាងក្រោម
ចុច ដើម្បីពង្រីកផែនទី

អត្ថបទខាងក្រោមពិពណ៌នារូបភាពខាងលើ

ផែនទីបង្ហាញពីគម្រោងកំណាត់ផ្លូវបន្ថែម Tacoma Dome Link។ គម្រោងនេះចាប់ផ្តើមនៅ Federal Way Transit Center ជាមួយនឹងផ្លូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ភាគខាងត្បូង ជាមួយតំបន់ស្ថានីយមួយនៅ South Federal Way ក្នុងតំបន់ជុំវិញមជ្ឈមណ្ឌលទិញទំនិញ Federal Way Crossings។ ផ្លូវនេះបន្តទៅទិសខាងត្បូង ហើយបត់ទៅទិសខាងលិច ដើម្បីចូលទៅកាន់តំបន់ស្ថានីយមួយក្នុងទីក្រុង Fife។ ផ្លូវបន្តទៅភាគខាងលិចដើម្បីឆ្លងកាត់ Puyallup River ដោយចូលទៅក្នុងតំបន់ស្ថានីយចំនួនពីរ មួយនៅជិត Portland Avenue និងមួយទៀតនៅជិត Tacoma Dome ជាកន្លែងដែលគម្រោងបញ្ចប់។

បច្ចុប្បន្ននេះ គម្រោង TDLE កំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលធ្វើផែនការ។ ផ្លូវ និងស្ថានីយដែលយើងកំពុងសិក្សាត្រូវបានកំណត់ថាជា "ជម្រើស"។ នៅក្នុងច្រករបៀងភាគច្រើន ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Sound Transit បានកំណត់ "ជម្រើសអាទិភាព" ដែលបង្ហាញពីការពេញចិត្ត និងជម្រើសផ្សេងទៀតដើម្បីសិក្សានៅក្នុង EIS ច្បាប់ព្រាង។

EIS 101

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីដំណើរការ EIS នាពេលខាងមុខ

របាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន ឬហៅកាត់ថា EIS ផ្តល់ឱ្យប្រជាជាតិកុលសម្ព័ន្ធ ស្ថាប័នភ្នាក់ងារ និងសាធារណជននូវការយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់សក្តានុពលរបស់គម្រោងចំពោះបរិស្ថានបែបធម្មជាតិ និងបែបកសាង ហើយកំណត់វិធីសាស្ត្រដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដែលមិនអាចជៀសវាងបាន។ តាមរយៈដំណើរការនេះ យើងធ្វើការវិភាគជម្រើស និងការរចនានីមួយៗ ដោយពិចារណាទៅលើករណីផ្សេងៗដូចជា ផលប៉ះពាល់លើធនធានប្រវត្តិសាស្ត្រ និងវប្បធម៌ អចលនទ្រព្យលំនៅឋាន អាជីវកម្ម សហគមន៍ សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ និងធនធានផ្សេងទៀតជាដើម។

បច្ចុប្បន្ននេះ គម្រោងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលវាយតម្លៃបរិស្ថាន។ យើងរំពឹងថានឹងចេញផ្សាយ EIS ច្បាប់ព្រាងនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ 2024។ នៅពេលនោះ យើងនឹងអញ្ជើញប្រជាជាតិកុលសម្ព័ន្ធ ទីភ្នាក់ងារ និងសាធារណជន ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់ជាផ្លូវការ។ បន្ទាប់ពីការពិចារណាលើ EIS ច្បាប់ព្រាងនិងមតិយោបល់ដែលទទួលបាន ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Sound Transit នឹងបញ្ជាក់ ឬកែប្រែជម្រើសអាទិភាពសម្រាប់ការសិក្សាបន្ថែមនៅក្នុង EIS ច្បាប់សម្រេច រួមជាមួយនឹងជម្រើស EIS ច្បាប់ព្រាងផ្សេងទៀត។

បន្ទាប់មក យើងនឹងរៀបចំ EIS ច្បាប់ព្រាង រួមទាំងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតាមតម្រូវការ។ EIS ច្បាប់សម្រេចក៏នឹងរួមបញ្ចូលការឆ្លើយតបចំពោះមតិសាធារណៈ ទីភ្នាក់ងារ និងមតិកុលសម្ព័ន្ធដែលមានលក្ខណៈឯករាជ្យ ដែលបានដាក់ស្នើទៅលើ EIS ច្បាប់ព្រាងផងដែរ។

បន្ទាប់ពីយើងបោះពុម្ព EIS ច្បាប់សម្រេចហើយ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Sound Transit នឹងជ្រើសរើសគម្រោងដើម្បីធ្វើការសាងសង់។

ស្ត្រី និងបុរសអង្គុយលើស្មៅខ្ពស់ដើម្បីធ្វើការវាស់ដី។

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីប្រភេទផ្សេងៗនៃសកម្មភាពការងារដែលយើងអាចធ្វើនៅក្នុងសង្កាត់របស់អ្នក សូមពិនិត្យមើលសន្លឹកការពិតរបស់យើង

សម្រាប់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យ

អចលនទ្រព្យដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយជម្រើសផ្លូវបន្ថែម និងជម្រើសស្ថានីយនឹងត្រូវបានកំណត់នៅក្នុង EIS ច្បាប់ព្រាង។ យើងនឹងជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យដែលរងផលប៉ះពាល់មុនពេលបោះពុម្ពផ្សាយ EIS ច្បាប់ព្រាង។ មុនពេលនោះ សូមទាក់ទងមកយើង ដើម្បីធ្វើការស្នើសុំការសង្ខេបអំពីគម្រោង ឬដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីដំណើរការទិញ និងផ្លាស់ប្តូរទីតាំងរបស់ Sound Transit។ អ្នកអាចពិនិត្យមើល គេហទំព័រគម្រោង TDLE របស់យើង សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគម្រោង។ យើងក៏ណែនាំអ្នកឱ្យ ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីគម្រោង ដូច្នេះ យើងអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកដោយផ្ទាល់នៅពេលណាដែលមានព័ត៌មានថ្មីៗ។

Federal Way

Federal Way

យើងកំពុងសិក្សាជម្រើសជំនួសខាងក្រោមនៅកំណាត់ផ្លូវ Federal Way

ផែនទីកំណាត់ផ្លូវ Federal Way

ផ្លូវ

 • FW Enchanted អាទិភាព
 • ជម្រើសនៃការរចនា Parkway FW

ចំណាំ៖ SF Enchanted Parkway និង SF I-5 ត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងកំណាត់ផ្លូវ South Federal Way

ផែនទីផ្កាយរណបនៃផ្លូវ South Federal Way និងជម្រើសស្ថានីយផ្សេងទៀត។ ជម្រើសផ្លូវអាទិភាពធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវ Enchanted Parkway S ជាមួយនឹងជម្រើសស្ថានីយនៅ Enchanted Parkway S និង S 352nd St។ ជម្រើសផ្លូវមួយផ្សេងទៀតធ្វើដំណើរនៅជាប់នឹង I-5 ជាមួយនឹងជម្រើសស្ថានីយនៅជិត S 356th St។ ចុចផែនទី ដើម្បីមើលផែនទី PDF ទំហំពេញ។
ចុច ដើម្បីពង្រីកផែនទីកំណាត់ផ្លូវ(PDF)

South Federal Way

យើងកំពុងសិក្សាជម្រើសជំនួសខាងក្រោមនៅកំណាត់ផ្លូវ South Federal Way

ផែនទីតំណាងដែលបង្ហាញពីការចាប់ផ្តើមនៃ Tacoma Dome Link Extension គឺនៅចុងបញ្ចប់នៃ Federal Way Link Extension នៅមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូន Federal Way។ ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមខាងក្រោម
សូមចុចដើម្បីពង្រីកផែនទី (PDF)

ផែនទីតំណាងដែលបង្ហាញពីការចាប់ផ្តើមនៃ Tacoma Dome Link Extension គឺនៅចុងបញ្ចប់នៃ Federal Way Link Extension នៅមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូន Federal Way។ ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមខាងក្រោម

ផ្លូវ

 • SF Enchanted Parkway
 • SF I-5
 • SF 99-West
 • SF 99-East
 • ជម្រើសនៃការរចនា SF Porter Way

ស្ថានីយ

 • ស្ថានីយ SF Enchanted Parkway
 • ជម្រើសស្ថានីយ SF 352nd Span
 • ស្ថានីយ SF I-5
 • ស្ថានីយ SF 99-Enchanted
 • ស្ថានីយ SF 99-352nd

បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយបំផុត (មីនា 2023)

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Sound Transit បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការជ្រើសរើស SF Enchanted Parkway ដែលជាទូទៅ ពីស្ថានីយ SF Enchanted Parkway ទៅទិសខាងត្បូងពី “ជម្រើសអាទិភាព” ទៅជា “ជម្រើសផ្សេងទៀតសម្រាប់ការសិក្សានៅក្នុង EIS ច្បាប់ព្រាង”។ ភាគខាងជើងស្របគ្នានៃស្ថានីយ SF Enchanted Parkway នឹងនៅតែត្រូវបានកំណត់ថាជាជម្រើសអាទិភាព (FW Enchanted Parkway អាទិភាព)។ ជម្រើសអាទិភាពពីតំបន់ស្ថានីយទៅភាគខាងត្បូងនឹងត្រូវបានកំណត់បន្ទាប់ពីការបោះពុម្ពផ្សាយ EIS ច្បាប់ព្រាង។ យើងនឹងបន្តសិក្សា SF Enchanted Parkway, SF I-5 និងជម្រើសបន្ថែម SF 99-West និង SF 99-East នៅក្នុង EIS ច្បាប់ព្រាង និងច្បាប់សម្រេច។

នៅពេលយើងបានចែករំលែកផ្លូវ Pacific Highway ដែលមានសក្តានុពលនៅលើផែនទីរបស់យើងនៅដើមឆ្នាំ 2023 យើងបានលើកឡើងថាផ្លូវដែលមានសក្តានុពលពី Federal Way ទៅ Milton តំណាងឱ្យជម្រើសដែលមានសក្តានុពលជាច្រើន រួមទាំងនៅសងខាងនៃ Pacific Highway និងនៅចំណុចកណ្ដាល។ ឥឡូវនេះ អ្នកនឹងមើលឃើញជម្រើស SF 99-West និង SF 99-East នៅលើផែនទី និងសម្រាប់ការសិក្សានៅក្នុង EIS ច្បាប់ព្រាង ដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបោះពុម្ពផ្សាយនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ 2024។ SF 99-East ចាប់ផ្តើមនៅផ្នែកខាងកើតនៃ Pacific Highway បន្ទាប់មកប្តូរទៅជាចំណុចកណ្ដាលនៅជិត South 373rd Street។ ការសិក្សាពីផ្លូវទាំងពីរផ្តល់ឱ្យយើងនូវភាពបត់បែនក្នុងការវិភាគលើការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដែលមានអាចនឹងមានផ្សេងៗតាមរយៈច្រករបៀងនេះ។

 

ផែនទីផ្កាយរណបនៃផ្លូវ South Federal Way និងជម្រើសស្ថានីយផ្សេងទៀត។ ជម្រើសផ្លូវអាទិភាពធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវ Enchanted Parkway S ជាមួយនឹងជម្រើសស្ថានីយនៅ Enchanted Parkway S និង S 352nd St។ ជម្រើសផ្លូវមួយផ្សេងទៀតធ្វើដំណើរនៅជាប់នឹង I-5 ជាមួយនឹងជម្រើសស្ថានីយនៅជិត S 356th St។ ចុចផែនទី ដើម្បីមើលផែនទី PDF ទំហំពេញ។
ចុច ដើម្បីពង្រីកផែនទីកំណាត់ផ្លូវ South Federal Way (PDF)

Fife

យើងកំពុងសិក្សាជម្រើសជំនួសខាងក្រោមនៅកំណាត់ផ្លូវ Fife

ផែនទីតំណាងបង្ហាញថាក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Sound Transit មានការពេញចិត្តលើជម្រើស Fife។ ព័ត៌មានលម្អិតនៅក្នុងការពិពណ៌នាវែងខាងក្រោម
សូមចុចដើម្បីពង្រីកផែនទី (PDF)

អត្ថបទខាងក្រោមពិពណ៌នារូបភាពខាងលើ

បន្ទាប់ពីចាកចេញពី Federal Way ផ្លូវជំនួសដែលជាជម្រើសពេញចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Sound Transit និង Fife បន្តទៅតាមផ្លូវ I-5 រហូតដល់ផ្លូវកោងបន្តិចម្តងៗនៅ Porter Way ដើម្បីឱ្យមានភាពស្របគ្នា ហើយបន្ទាប់មក ឆ្លងកាត់ផ្លូវ SR 99 ដែលត្រូវបានហៅថា Pacific Highway East ផងដែរ។ បន្ទាប់មក ផ្លូវនោះបត់ទៅទិសពាយ័ព្យរហូតដល់បន្តពីទិសខាងកើតទៅទិសខាងលិចនៅខាងត្បូងនៃផ្លូវ 12th Street East។ នោះផ្លូវនេះនឹងចូលទៅក្នុងស្ថានីយ Fife កម្រិតខ្ពស់នៅផ្នែកខាងលិចនៃផ្លូវ 59th Avenue East ដែលជាផ្នែកមួយនៃជម្រើសអាទិភាព។ បទប្បញ្ញត្តិ និងសេចក្ដីណែនាំរបស់សហព័ន្ធសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងតំបន់ទំនាបលិចទឹក តម្រូវឱ្យយើងពិចារណាជម្រើស ដែលរកឃើញនៅខាងក្រៅតំបន់ទំនាបលិចទឹកនេះ។ ឥឡូវនេះយើងកំពុងធ្វើការស្នើសុំឱ្យមានការសិក្សាទៅលើជម្រើសស្ថានីយដែលមានសក្ដានុពលបន្ថែមចំនួនពីរគឺ ជម្រើសស្ថានីយ Fife 54th Span និងស្ថានីយ Fife 54th-West នៅផ្នែកខាងក្រៅតំបន់ទំនាបលិចទឹកដែលបានកំណត់។ សម្រាប់ផ្លូវដែលយើងកំពុងសិក្សានៅ Fife និងចាប់ពីជម្រើស Fife អាទិភាព, ផ្លូវមួយនឹងកោងទៅភាគខាងជើងបន្តិចឆ្ពោះទៅផ្លូវ 12th Street East ហើយឆ្លងកាត់ផ្លូវ 54th Avenue East ដើម្បីចូលទៅកាន់ស្ថានីយ Fife 54th-West ដោយមានទិសដៅបត់ទៅទិសនិរតី។ ទីពីរ ចាប់ពីជម្រើសអាទិភាព Fife ផ្លូវផ្សេងទៀតបត់ទៅទិសខាងត្បូងបន្តិចឆ្ពោះទៅ 15th Street East ដើម្បីចូលទៅកាន់ស្ថានីយ Fife 54th Span ដែលលាតសន្ធឹងនៅលើផ្លូវ 54th Avenue East នៅភាគខាងជើងនៃផ្លូវ 15th Street East។ បន្ទាប់ពីចេញពីស្ថានីយ យើងកំពុងសិក្សាជម្រើសផ្លូវចំនួនបីដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ទិសខាងលិច។ ផ្លូវ Fife Pacific Highway ចេញពីស្ថានីយទៅទិសខាងលិច ហើយឆ្លងកាត់ផ្លូវ 54th Avenue East មុនពេលឆ្លងកាត់ និងប្តូរទៅភាគខាងត្បូងនៃផ្លូវ Pacific Highway ក្បែរផ្លូវ Willow Road។ ផ្លូវនេះបន្តតាមបណ្តោយភាគខាងត្បូងនៃផ្លូវ Pacific Highway រហូតទៅដល់ផ្លូវ 34th Avenue East ដែលផ្លាស់ប្តូរពីភាគខាងត្បូងទៅភាគខាងជើងនៃផ្លូវ I-5 នៅតាមផ្លូវទៅកាន់កំណាត់ផ្លូវ Tacoma នៃគម្រោង។ យើងក៏កំពុងសិក្សាផ្លូវមួយដែលមានឈ្មោះថា Fife Median ផងដែរ។ ផ្លូវនេះស្រដៀងទៅនឹងផ្លូវ Fife Pacific Highway ប៉ុន្តែ ផ្លូវមានការផ្លាស់ប្តូរនៅកណ្តាលនៃផ្លូវ Pacific Highway រហូតទៅដល់ផ្លូវ 34th Avenue East ដែលផ្លាស់ប្តូរពីភាគខាងត្បូងទៅភាគខាងជើងនៃផ្លូវ I-5 នៅតាមផ្លូវទៅកាន់កំណាត់ផ្លូវ Tacoma នៃគម្រោង។ ជាចុងក្រោយ យើងកំពុងសិក្សាផ្លូវ Fife I-5។ ផ្លូវនេះចេញពីស្ថានីយ Fife ទៅទិសខាងលិច ហើយឆ្លងកាត់ផ្លូវ 54th Avenue East និងបត់ទៅទិសខាងត្បូង ដោយឆ្លងកាត់ផ្លូវ Pacific Highway ដោយកោងបន្តិចម្តងៗ ដើម្បីស្របគ្នាជាមួយភាគខាងជើងនៃផ្លូវ I-5 នៅតាមផ្លូវទៅកាន់កំណាត់ផ្លូវ Tacoma នៃគម្រោង។ ជម្រើសផ្លូវជំនួសទាំងអស់នេះ ត្រឡប់ទៅកាន់ផ្លូវជំនួសពេញចិត្ត ដែលឆ្លងកាត់ Puyallup River នៅតាមផ្លូវទៅកាន់ Tacoma។

ផ្លូវ

 • ជម្រើសអាទិភាព (ជម្រើស Fife ទាំងអស់)
 • ផ្លូវ Fife Pacific Highway
 • ផ្លូវ Fife Median
 • ផ្លូវ Fife I-5
 • ជម្រើសនៃការរចនា Fife 54th Avenue និងជម្រើសនៃការរចនា Fife 54th Span

ស្ថានីយ

 • ជម្រើស Fife (អាទិភាព)
 • ជម្រើសស្ថានីយ Fife 54th Avenue
 • ជម្រើសស្ថានីយ Fife 54th Span

 

ផែនទីផ្កាយរណបនៃផ្លូវ Fife និងជម្រើសស្ថានីយផ្សេងទៀត។ ចុចផែនទី ដើម្បីមើលផែនទី PDF ទំហំពេញ។
សូមចុចដើម្បីពង្រីក (PDF)

Portland Avenue

ស្វែងយល់ពីអ្វីដែលយើងកំពុងសិក្សានៅតំបន់ស្ថានីយ Portland Avenue នៃកំណាត់ផ្លូវ Tacoma

កំណាត់ផ្លូវ Tacoma នៃគម្រោងនឹងមានស្ថានីយចំនួនពីរ៖ នៅ Portland Avenue និង Tacoma Dome។ យើងកំពុងសិក្សាជម្រើសជំនួសខាងក្រោមនៅតំបន់ Portland Avenue៖

ផែនទីតំណាងនៃផ្លូវ Portland Avenue និងជម្រើសស្ថានីយផ្សេងទៀត។ ជម្រើសផ្លូវអាទិភាព ឆ្លងកាត់ស្ថានីយ ដែលមានទីតាំងនៅចន្លោះ Portland Ave E និង E Bay St។ ស្ថានីយទីពីរដែលលាតសន្ធឹងលើផ្លូវ Portland Ave E និងនៅជាប់នឹងផ្លូវ Sound Transit Sounder។ ចុចផែនទី ដើម្បីមើលផែនទី PDF ទំហំពេញ។
ចុច ដើម្បីពង្រីក

ផ្លូវ

 • (ដែលពេញចិត្ត) ជម្រើស Tacoma ទាំងអស់ (Tacoma 25th Street-West)
 • ជម្រើសនៃការរចនា Portland Avenue

ស្ថានីយ

 • ស្ថានីយ Portland Avenue
 • ជម្រើសស្ថានីយ Portland Avenue Span

 

ផែនទីផ្កាយរណបនៃផ្លូវ Tacoma Dome និងជម្រើសស្ថានីយផ្សេងទៀត។ East Tacoma មានជម្រើសស្ថានីយចំនួនពីរដែលកំពុងត្រូវបានពិចារណានៅលើ Portland Ave E. Tacoma Dome មានជម្រើសស្ថានីយចំនួនបួនដែលកំពុងត្រូវបានពិចារណា។ E 25th St – ខាងលិច គឺជម្រើសផ្លូវអាទិភាព ចុចផែនទី ដើម្បីមើលផែនទី PDF ទំហំពេញ។
សូមចុចដើម្បីពង្រីកផែនទី (PDF)

យើងនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការរចនាគំនិតដំបូងរបស់យើង នៅពេលដែលគម្រោងចាប់ផ្តើមដំណើរការ។

Tacoma Dome

Tacoma Dome

ស្វែងយល់ពីអ្វីដែលយើងកំពុងសិក្សានៅតំបន់ស្ថានីយ Tacoma Dome នៅកំណាត់ផ្លូវ Tacoma

កំណាត់ផ្លូវ Tacoma នៃគម្រោងនឹងមានស្ថានីយចំនួនពីរ៖ នៅ Portland Avenue និង Tacoma Dome។ យើងកំពុងសិក្សាជម្រើសជំនួសខាងក្រោមនៅតំបន់ Tacoma Dome៖

 ផែនទីតំណាងនៃផ្លូវ Tacoma Dome និងជម្រើសស្ថានីយផ្សេងទៀត។ ផ្លូវទាំងអស់ដែលកំពុងត្រូវបានពិចារណាលើកឱ្យខ្ពស់។ ជម្រើសស្ថានីយផ្សេងទៀតទាំងបួនមានទីតាំងនៅជាប់នឹង Freighthouse Square។ ជម្រើសផ្លូវអាទិភាពធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវ E 25th St ហើយបញ្ចប់នៅ E D St។ ចុចផែនទី ដើម្បីមើលផែនទី PDF ទំហំពេញ។
សូមចុចដើម្បីពង្រីកផែនទី (PDF)

ផ្លូវ

 • (ពេញចិត្ត) Tacoma 25th Street-West
 • Tacoma ជិត Sounder
 • ផ្លូវ Tacoma 25th Street-East
 • ផ្លូវ Tacoma 26th Street

ស្ថានីយ

 • ស្ថានីយ Tacoma 25th Street-West
 • ស្ថានីយ Tacoma ជិត Sounder
 • ស្ថានីយ Tacoma 25th Street-East
 • ស្ថានីយ Tacoma 26th Street

 

ផែនទីផ្កាយរណបនៃផ្លូវ Portland Avenue និង Tacoma Dome ព្រមទាំងជម្រើសស្ថានីយផ្សេងទៀត។ ចុចផែនទី ដើម្បីមើលផែនទី PDF ទំហំពេញ។
សូមចុចដើម្បីពង្រីក (PDF)